پشتیبانی

شرکت آویدافزار آماده عقد قرارداد سرویس و نگهداری سرورها ، تجهیزات ذخیره سازی و شبکه با سازمان ها و شرکت هاارائه خدمات به شرح زیر میباشد:


1. به روزرسانی Firmware تجهیزات و Bios سرورها
2. بررسی وضعیت ظاهری سرور ها و استوریج ها و بررسی IML
3. بررسی وضعیت عملکرد هارد ها و Raid سرور ها واستوریج ها و اطمینان از عملکرد صحیح آنها
4. تست Diagnostic جهت اطمینان از عملکرد سخت افزار های سرورها و گزارش Pre Failure Error به وجودآمده
5. رفع مشکلات و خرابی های موجود حد الامکان در محل دیتاسنتر سازمان
6. غبارروبی (PM) دستگاه ها به صورت دوره ای و نظافت ظاهری و درونی تجهیزات
7. مشاوره جهت خرید تجهیزات و ارائه LOM مناسب با نوع درخواست کارفرما

ارائه این خدمات نسبت به نوع نیاز سازمانی به صورت پشتیبانی 7x24 و یا 5x8 عقد میگردد